کوکتل

رابط مترجم و مشتری - بازار مناقصه آنلاین ترجمه

فرم درخواست نمایندگی

به منظور تسریع در امور لطفا اطلاعات را دقیق و صحیح وارد نمایید.

نام فروشگاه(*)
لطفا نام کافی نت را وارد نمایید.

حوزه فعالیت(*)
لطفا حوزه فعالیت فروشگاه خود را وارد نمایید(مثال: کافی نت، دارالترجمه، خدمات تایپ و تکثیر و غیره)

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام و نام خانوادگی دارنده پروانه کسب را وارد نمایید.

ایمیل(*)
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.

موبایل(*)
لطفا موبایل خود را وارد نمایید.

تصویر پروانه کسب(*)
تصویر پروانه کسب را وارد نمایید.

کد پستی 10 رقمی(*)
لطفا کد پستی 10 رقمی فروشگاه خود را وارد نمایید

آدرس دقیق فروشگاه(*)
لطفا آدرس دقیق فروشگاه خود را وارد نمایید.