کوکتل

رابط مترجم و مشتری - بازار مناقصه آنلاین ترجمه

چت مستقیم با مدیریت:

LiveZilla Live Chat Software

در مرحله اول مشتری می تواند با توجه به سیستم امتیازدهی که در سایت وجود دارد از بین مترجمین، کسی را انتخاب کند که توسط سایر مشتری ها بیشترین امتیاز را کسب کرده است. مسلم است که امتیاز بیشتر به معنی خوش سابقه بودن مترجم بوده به طوریکه سایر مشتریان از مترجم و قیمت ایشان راضی بوده اند. همچنین مشتری قبل از انتخاب مترجم، می تواند با کلیک بر روی مشخصات مترجم، نظرات سایر مشتریان را درباره ایشان مطالعه نماید زیرا سیستم کوکتل طوری طراحی شده است، که مشتریان هنگام امتیاز دادن به مترجم، باید حتما نظر خود را به صورت مکتوب راجع به مترجم اعلام نمایند.

در مرحله دوم مشتری بعد از دریافت ترجمه خود، تا 72 ساعت وقت دارد تا نسبت به بررسی آن اقدام نماید و در صورت عدم رضایت از ترجمه، نسبت به اعلام شکایت به سایت کوکتل اقدام نماید. در این مرحله سایت کوکتل نسبت به کیفیت ترجمه داوری کرده و در صورت امکان تصحیح کار، مترجم موظف است بدون هیچ گونه هزینه ی اضافی نسبت به رفع مشکل اقدام نماید مترجم تا زمانی که کار خود را تصحیح ننماید، دستمزد خود را دریافت نخواهد کرد و در صورتی که رفع مشکل امکان پذیر نباشد، سایت کوکتل هزینه را عودت خواهد داد.

در صورت بروز مشکل، طبق شرایط و قوانین سایت، تصمیم گیری و داوری بر عهده کوکتل می باشد.