پشتیبانی

کوکتل

رابط مترجم و مشتری - بازار مناقصه آنلاین ترجمه

 


آیا تا به حال شده نیاز به ترجمه یک متن، مقاله، کتاب، وب سایت، رسانه و ... داشته باشید؟

 
کوکتل یک وب سایت آنلاین برای ترجمه محتوای شماست. در سایت کوکتل، مترجمین هر کدام به صورت جداگانه سفارش ترجمه شما را بررسی نموده وقیمت پیشنهادی خود را اعلام می کنند و شما بر مبنای کیفیت و قیمت بهترین مترجم را برای ترجمه متن خود انتخاب می کنید.


 

 

 

آمار